Сватбени свещи

Сватбени неукрасени свещи
Форма: цилиндър ф.25, височина 390
Баркод: 8585003676701
Сватбена пирамида - Децент
Форма: пирамида 70, височина 240
Баркод: 8585003676702
Сватбена призма - Децент
Форма: призма 50/50, височина 100
Баркод: 8585003676703
Свещи 400 гр. неукрасени свещи
Форма: цилиндър ф 50, височина 260
Баркод: 8585003676704
Сватбени 700 гр. неукрасени свещи
Форма: цилиндър ф 60, височина 290
Баркод: 8585003676705
Сватбени 700 гр. богато украсени свещи
Форма: цилиндър ф 60, височина 290
Баркод: 8585003676707
Сватбени 70/200 богато украсени свещи
Форма: цилиндър ф70, височина 200
Баркод: 8585003676708
Сватбена призма - богато украсена
Форма: призма
Баркод: 8585003676712
Сватбена призма - богато украсена
Форма: призма
Баркод: 8585003676713
Сватбени конични свещи
Форма: конична ф23, височина 240
Баркод: 8585003676715
Сватбени богато украсени свещи - С3 нов
Форма: цилиндър ф 25, височина 390
Баркод: 8585003676717
Сватбени богато украсени свещи - С4
Форма: цилиндър ф 25, височина 390
Баркод: 8585003676718
Сватбени свещи с роза
Форма: цилиндър ф 25, височина 390
Баркод: 8585003676719
Сватбени свещи с халки
Форма: цилиндър ф 25, височина 390
Баркод: 8585003676720
Сватбени украсени свещи - С 20
Форма: цилиндър ф 25, височина 390
Баркод: 8585003676722
Кръщенка - нова
Форма: цилиндър ф 25, височина 390
Баркод: 8585003676723
Кръщенка
Форма: цилиндър ф 25, височина 390
Баркод: 8585003676724
Сватбен цилиндър богато украсен 700 гр.
Форма: цилиндър ф 70, височина 290 мм.
Сватбен цилиндър богато украсен 700 гр.
Форма: цилиндър ф 70, височина 290 мм.
Цилиндър сватбен богато украсен 400 гр.
Форма: цилиндър ф 50, височина 260 мм.

Пишете ни

Използвайте малки букви.

МИЛДЕ

Copyrights 2020. Developed by Ned.